Loading…

แคตตาล็อกออนไลน์

 • โรงแรม เยาวราช

  โรงแรมนิวเอ็มไพร์ Deluxe Room สิ่งอำนวยความสะดวก นํ้าดื่มฟรี กาน้ำร้อน ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน ห้องนํ้าส่วนตัว ผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนใหม่ทุกวัน รองเท้าแตะ เครื่องปรับอากาศ ทีวี T.V. เคเบิ้ลทีวี Satellite T.V. ปลั๊กไฟ 220 โวลต์ ฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย

  หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง, โรงแรม รีสอร์ท

  ฿ 800

  ต้องการสั่งซื้อ
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้โรงแรม ถนนเยาวราช

  ถนนเยาวราช ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" โดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขาย เดิมทีชื่อ "ถนนยุพราช" และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่า "ถนนเยาวราช" เยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า, การเงิน การธนาคาร, ร้านทอง, ภัตตาคาร ร้านอาหาร, ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชนาทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และถือว่าเป็นไชนาทาวน์หรือชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง, โรงแรม รีสอร์ท

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ